Ekspertide nimetamine IPCC heitetegurite andmebaasi toimetuskolleegiumisse

Valitsustevaheline kliimamuutuste paneel (IPCC) on kutsunud Rahvusvahelist Teadusnõukogu nimetama eksperte IPCC heitetegurite andmebaasi (EFDB) [1] toimetuskolleegiumisse, mida koordineerib IPCC riiklike kasvuhoonegaaside inventuuri töörühm. (TFI).

Ekspertide nimetamine IPCC heitetegurite andmebaasi toimetuskolleegiumisse

[1] Emissioonitegurite andmebaas

EFDB toimetuskolleegium on asutus, mis vastutab EFDBsse lisatavate heitetegurite ja muude seotud parameetrite ettepanekute hindamise eest.

EFDB toimetuskolleegiumi kandidaadid võivad olla kaks või neli aastat. Soovitatakse nimetada nelja-aastaseks ametiajaks, et säilitada toimetuskolleegiumi liikmeskonnas teatud stabiilsus.

Juhatuse praegune koosseis on leitav siin.

EFDB toimetuskolleegiumi töö kohta lisateabe saamiseks lugege palun neid kahte dokumenti:

Potentsiaalsed kandidaadid peaksid täitma kandidaatide vorm siin.

Kandidaatide esitamise vorm esitada Katsia Paulavetsile aadressil katsia.paulavets@council.science hiljemalt 20. jaanuariks 2020.

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde