ICSU ametiühingud saavad auhinna mitmeaastaste algatuste käivitamiseks teaduse tutvustamise ja hariduse vallas

Osana ICSU vastusest 2014. aasta välisülevaatele taaskäivitas nõukogu 2016. aastal oma toetuste programm edendada teaduskoostööd teadusliitude vahel ja liidud kõrgetasemeliste rahvusvaheliste algatuste eestvedajaks.

Uue stipendiumiprogrammi eesmärk on edendada liikmete kaasamist, käsitledes ICSU liikmete pikaajalisi prioriteete teadushariduse, teavitus- ja avalikkuse kaasamise tegevuste arendamisel ning mobiliseerida ressursse rahvusvaheliseks teaduskoostööks.

ICSU-d võtsid vastu ja vaatasid läbi taotlused, mis esindavad koostööd 58 asutuses Teadusliku planeerimise ja läbivaatamise komitee (CSPR). Lõplik otsus preemia andmise kohta tehti 2017. aasta alguses kolmele järgmisele konsortsiumile:

IMU/IUPAC: „Üldine lähenemine soolisele lõhele matemaatika- ja loodusteadustes: kuidas seda mõõta, kuidas seda vähendada?”

Teadlike otsuste, sealhulgas naiste rolli suundumuste kohta teaduses kogu maailmas tõendite esitamine võimaldab hõlpsat juurdepääsu materjalidele, mis on osutunud kasulikuks tüdrukute ja noorte naiste julgustamisel teadusvaldkondades õppima ja töötama.

IUBS-INQUA: Transdistsiplinaarne teadusele orienteeritud pedagoogika kliimauuringute ja -mõistmise parandamiseks (TROP-ICSU)

Töötab välja haridus- ja teaduskommunikatsioonimoodulid tulevaste põlvkondade jaoks ning annab kodanikele volitused säästva ja õiglase arengu jaoks sobivate lahenduste paremaks varustamiseks ja leidmiseks.

IUPAP-IUCr: Valgusallika ja kristallograafiateaduste kasutamine teadmiste täiendamise hõlbustamiseks ning majanduslike ja sotsiaalsete tingimuste parandamiseks maailma sihtpiirkondades

Täiustab arenenud valgusallika- ja kristallograafiateadusi kolmes globaalses piirkonnas (Aafrika, Lähis-Ida, Mehhiko ja Kariibi mere piirkond), töötades välja piirkondlikud plaanid valgusallika tehnikate ja kristallograafia arendamiseks ja mõistmiseks nendes piirkondades.

Täpsemat teavet leiate kolme projekti kohta siin.

ICSU stipendiumiprogramm on konkurentsivõimeline eelretsenseeritav programm, mis toetab uuenduslikke teaduskoostöö algatusi, mis on olulised teaduse ja ühiskonna jaoks. Programmi eesmärk on hõlbustada aktiivset koostööd teadusliitude ja teiste ICSU kogukonna liikmete vahel (näiteks ICSU piirkondlikud bürood, interdistsiplinaarsed organid, ühisalgatused, võrgustikud jne).

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde