ISC ühineb WCRP-ga rahvusvahelise kliimateaduse 40. aastapäeva tähistamisel

Maailma kliimauuringute programm (WCRP) avas oma 40. aastapäeva sümpoosioniga, mis tutvustas kogukonna paljusid edusamme viimase nelja aastakümne jooksul ning tõi esile mõned väljakutsed ja võimalused, millega kliimateadus praegu ja tulevikus silmitsi seisab.

ISC ühineb WCRP-ga rahvusvahelise kliimateaduse 40. aastapäeva tähistamisel

Alates selle loomisest 1979. aastal on WCRP märkimisväärselt edasi arendanud uuringuid kliima prognoositavuse ja inimmõjude kohta kliimale, andes otsustajatele olulise teabe kliimariskide juhtimise, kohanemise planeerimise ning mõjude ja haavatavuse hindamise kohta.

"WCRP-l on olnud ainulaadne ja esmane roll kliimauuringute tegevuse rahvusvahelises koordineerimises ja selliste projektide korraldamisel, mis vajavad ja/või saavad kasu ülemaailmsest või mitmerahvuselisest kaasamisest ja toetusest," Antonio Busalacchi, Atmosfääriuuringute Ülikooli korporatsiooni (UCAR) president.

Täna on WCRP jõudmas uude arengufaasi, et tagada selle tuleviku jaoks valmisolek, käivitades hiljuti oma strateegilise plaani 2019–2028. See sümpoosion alustab istungite ja sündmuste seeriat, mis koondavad selle tulevase fookuse "kliimateaduse nädala" raames.

ISC sekretär Alik Ismail-Zadeh avaldas oma avakõnes toetust WCRP kriitilisele tööle:

"ISC loodab, et WCRP jätkab oma missiooni kliimateaduse edendamisel ühiskonna suurema kasu saamiseks ja et programmi tunnustatakse jätkuvalt kliimateaduse mõjuka kollektiivse häälena. ISC on pühendunud WCRP toetamisele selle strateegiliste ambitsioonide elluviimisel.

Lisateavet WCRP kohta: https://www.wcrp-climate.org/

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde