Feliç aniversari al Protocol de Mont-real, el tractat mediambiental més reeixit de tots els temps?

En l'aniversari de la signatura del Protocol de Mont-real, aquest bloc de llarga lectura explora les lliçons apreses per a la governança global.

Feliç aniversari al Protocol de Mont-real, el tractat mediambiental més reeixit de tots els temps?

Cada any, el 16th de setembre és celebrat per les Nacions Unides com el Dia Internacional per a la Preservació de la Capa d'Ozó, o 'Dia de l'Ozó' per abreujar-se, amb motiu de la signatura del Protocol de Mont-real, que avui compleix 35 anys.

Èxit que val la pena celebrar

Protocol de Montreal sobre substàncies que esgoten la capa d'ozó es va desenvolupar a finals de la dècada de 1980, en resposta a l'última ciència sobre l'esgotament de la capa d'ozó. Fins ara, és l'únic acord mediambiental de les Nacions Unides que ha estat ratificat per tots els països del món i ha aconseguit un progrés demostrable: El 99% de les substàncies que esgoten la capa d'ozó controlades pel protocol de Mont-real s'han eliminat gradualment i la capa d'ozó s'està curant lentament. La recuperació és lenta, ja que les substàncies que esgoten la capa d'ozó romanen a l'atmosfera durant molt de temps, fins i tot després que s'hagin deixat d'utilitzar, però s'espera que la capa d'ozó torni als nivells anteriors a 1980 cap a mitjans d'aquest segle.

El "món evitat"

Sense el Protocol, l'esgotament de la capa d'ozó hauria continuat i s'hauria estès a altres regions, permetent que més radiació UV-B arribés a la superfície de la Terra. La modelització informàtica d'un "món evitat" suggereix que el Protocol de Mont-real evitarà al voltant de 2 milions de casos de càncer de pell l'any l'any 2030, així com protegirà els ecosistemes necessaris per a la producció d'aliments i l'emmagatzematge de carboni.

A la llum d'aquests èxits, i del seu progrés relativament ràpid (especialment en comparació amb els acords globals sobre el canvi climàtic), el Protocol de Mont-real sovint es considera l'acord més eficaç sobre protecció ambiental internacional. Aleshores, què ens diu el seu èxit sobre la governança global efectiva i què es pot aprendre?

Un descobriment que transformaria el treball dels científics i els responsables polítics

El Protocol de Montreal es va desenvolupar ràpidament a la llum de noves evidències científiques. A mitjans de la dècada de 1970, els científics van descobrir que la capa d'ozó s'estava aprimant a causa de l'acumulació de gasos que contenien halògens, clor i brom, a l'atmosfera. Més tard, a mitjans dels anys vuitanta, el descobriment inesperat d'un "forat" a la capa d'ozó per un equip d'investigadors del British Antarctic Survey va donar encara més l'alarma. Van suggerir que el forat sobre l'Antàrtida va ser causat pels clorofluorocarburs (CFC) utilitzats en molts productes, des de frigorífics fins a laca per al cabell, i aquesta troballa es va confirmar més tard per dades independents. Però la ciència no es va establir necessàriament al principi: científic atmosfèric Susan Solomon recorda que l'acord s'estava signant al mateix temps que es feien mesures de compostos que destruïen la capa d'ozó a les aeronaus sobre l'Antàrtida, en un primer exemple de l'ús del "principi de precaució". L'evidència sobre l'abast dels riscos d'esgotament de la capa d'ozó era incerta, però els interessos eren grans i els responsables polítics es van avançar ràpidament.

Davant de la investigació que avança ràpidament i de possibles noves troballes, el Protocol va establir un calendari per al seguiment i control de gairebé totes les substàncies que destrueixen la capa d'ozó. De manera crucial, aquest calendari seria revisat i es podria ajustar a la llum de la nova informació científica o econòmica. Les mesures de compliment es van dissenyar per no ser punitives en primera instància, donant espai per a la retroalimentació i l'aprenentatge abans de l'expulsió.

Amb forats d'ozó excepcionals descoberts el 2020 i el 2021, els científics de la El Servei de Monitorització de l'Atmosfera de Copernicus (CAMS) segueix de prop el desenvolupament del forat d'ozó antàrtic el 2022 a través de la primavera de l'hemisferi sud.

As investigacions recents mostren emissions inesperades de diverses substàncies que esgoten la capa d'ozó, cal esperar que el Protocol pugui continuar responent.

Animació cortesia de Servei de Monitorització de l'Atmosfera de Copernicus, ECMWF.

Per obtenir més informació sobre el forat de l'ozó el 2020 i el 2021, consulteu:

Un enfocament adaptatiu

Mentre que els processos de política climàtica s'han caracteritzat per negociacions globals (amb l'ambició d'un acord global), el Protocol de Mont-real no va ser global des del principi: es va centrar inicialment en els països industrialitzats amb el major consum de substàncies que destrueixen la capa d'ozó, però cada cop més va ser ratificat per països en desenvolupament també. Els països tenien una responsabilitat comuna per la capa d'ozó, però no havien contribuït per igual a la seva esgotament. Per tant, els costos de compliment per als països en desenvolupament van ser assumits per un fons multilateral dels països desenvolupats, i els països en desenvolupament van tenir més temps per eliminar gradualment les substàncies que esgotaven la capa d'ozó. El resultat va ser que els 142 països en desenvolupament havien eliminat gradualment el 100% dels CFC, halons i altres substàncies que esgotaven la capa d'ozó l'any 2010. A més, les restriccions al comerç amb països que no havien ratificat l'acord van ajudar a aconseguir que més països participessin i van evitar el problema del 'free rider'.

Atès que unes poques empreses i sectors dominaven la producció i l'ús de substàncies que destrueixen la capa d'ozó, el Protocol de Mont-real va veure un paper per a la indústria des del primer moment i va proporcionar un marc que els va permetre planificar la recerca i la innovació d'acord amb els objectius de compliment. L'amenaça de sancions per a les empreses que no compleixen, incloses les mesures comercials, i l'alarma dels consumidors sobre els perills per a la salut dels CFC pressionen les empreses perquè actuïn. Hi havia una clara oportunitat de negoci per a les empreses que podien oferir diferents formulacions químiques i noves tecnologies.

Experimentació davant la incertesa

L'èxit del Protocol de Mont-real va ser el resultat d'un nivell de cooperació sense precedents per part de la comunitat internacional i la col·laboració entre els sectors públic i privat. En el seu llibre recent, 'Arreglar el clima: estratègies per a un món incert', Charles F. Sabel i David G. Victor argumenten que l'èxit del Protocol rau en el seu disseny i en la manera com es caracteritza per l'experimentalisme i l'aprenentatge fent. Assenyalen que el Protocol va sorgir d'un consens "prim" al principi: hi va haver un acord limitat entre els negociadors sobre els riscos de danys a l'ozó més tard, però la incertesa va proporcionar un terreny fèrtil per a la innovació des del principi. De fet, les disposicions del protocol no són gaire detallades. En canvi, els actors de primera línia, com ara les empreses químiques i els reguladors locals, van haver d'esbrinar com trobar solucions mitjançant la col·laboració. Això va permetre desenvolupar innovacions dins del context en què s'utilitzarien. El progrés no sempre va ser lineal, però el seguiment regular va recolzar la cooperació.

Un nou enfocament de govern

Per descomptat, els compostos químics i els sectors en què s'utilitzen són un objectiu més fàcil que l'espectre complet d'emissors de gasos d'efecte hivernacle. Però Sabel i Victor diuen que el tipus de "governança experimental" que va caracteritzar el Protocol de Mont-real podria fomentar les reduccions d'emissions necessàries amb urgència que dècades de diplomàcia climàtica global no han aconseguit.

"El món té molt a aprendre del Protocol de Mont-real que pot guiar altres àrees de cooperació, com ara l'escalfament global. Però durant massa temps la gent ha après les lliçons equivocades: no s'han centrat prou en el paper especial que van jugar les institucions de Mont-real per impulsar l'experimentalisme i ajudar les parts a aprendre quins experiments van funcionar". 

David G. Victor, professor d'Innovació i Polítiques Públiques; Co-director, Deep Decarbonization Initiative, UC San Diego

La majoria de la diplomàcia, suggereixen, "segueix i ajuda en gran mesura l'experimentació sobre el terreny i la resolució de problemes, en lloc de liderar la càrrega". Com a tal, no hem d'esperar que les solucions a la crisi climàtica provinguin de converses multilaterals o d'acords globals de dalt a baix. Les transformacions necessàries han de sorgir localment, amb una àmplia participació dels grups d'interès i un procés de cooperació que sorgeixi de l'aprenentatge a través de l'experimentació.


Imatge: El forat d'ozó antàrtic el 2021. Imatge de l'Observatori de la Terra de la NASA Joshua Stevens, utilitzant dades cortesia de Paul Newman i Eric Nash/NASA/Ozone Veure, i dades de GEOS-5 del Oficina Global de Modelització i Assimilació a la NASA GSFC.

VEURE TOTS ELS ARTICLES RELACIONATS

Anar al contingut